Skarvlist

Vi säljer även skarvlister!
En 20 mm H – skarvlist i PVC (vit/färgad)
List skarvar t.ex. två fönster eller fönster och altandörr på insida och utsida.