IGLO ENERGY & ENERGY Classic

IGLO ENERGY utformades för att tillfredsställa kundernas behov av en modern produkt som följer avancerade teknologiska lösningar och marknadens restriktiva krav.

IGLO ENERGY kännetecknas av marknadens lägsta u-värde Uw = 0,6 W/(kvm K)*. Detta är rekord i fråga om energisnåla fönster och det bekräftar IGLO ENERGY fönstrens perfekta isoleringsegenskaper. Fönstret är utrustat med innovativa tätningssystem, vilket garanterar de bästa parametrarna på energisparande och är tillgängligt endast hos DRUTEX. Detta är världens första lösning som erbjuder central tätning av skummad EPDM-gummi. IGLO ENERGY är en investering i utmärkt kvalitet och högsta grad av energisnålhet. Detta fönster behåller värmen i varje hus, oavsett vädret.

*för fönster med måtten 1230mm x1480mm (glas Ug = 0,3 W/(kvm K) med varm kant, förstärkning av glasfiber)

Genomskärning av profil bild

Genomskärning av IGLO Energy Profil
Genomskärning av IGLO Energy Classic

Genomskärning av profil beskrivning

 • 7-kammars konsturktion av GL SYSTEM profil med byggdjupet 82 mm och 96 mm av bladet med rundad utsida.
 • Systemet är utrustat med central tätning av skummad EPDM-gummi, det lägsta u-värdet Uw = 0,6 W/(kvm K)*.
 • Markandens modernaste beslag MACO MULTI MATIC KS med två inbrottssäkra tappar på fönstrets omkrets i.S (intelligente Sicherheit – intelligent skydd)
  • Silber-Look skiktet och linjära fördjupningar i bågens bultar samt dolda gångjärn kännetecknas av perfekt design.
  • Inbrottssäker klass RC 2N som tillval.
 • Två-, tre- och fyraglaspaket med maximala djupet 48 mm är tillgängliga, Ug = 0,5 W/(kvm K)*.
  • Som tillval finns nya generationens glaspaket med lågemissionslager och fyllda med kryptongas, med u-värde även på Ug=0,3 W/(kvm K)*
  • Som standardlösning treglaspaket med 4mm glasrutor (4/18/4/18/4) med u-värdet Ug=0,5 W/(kvm K)*.
  • Större glaskammare – 21mm överlappning av glas, något som förbättrar linjär koefficient.
  • Stålram inne i glaspaket är standardlösning. Varm kant (Swisspacer) vilken förbättrar u-värdet som tillval.
 • Profilens stora kammare utrustad med stålarmering eller glasfiberförstärkning som alternativ garanterar fönstrets hållbarhet och goda statistiska egenskaper.

Fördelar

 • Tidlös design, utmärkta estetiska värden, funktionalitet av högsta nivån och, framförallt, innovativa lösningar inom energisparande är de element som gör att fönster IGLO ENERGY  sätter trender på världens fönstermarknad.
 • IGLO ENERGY är 7-kammars profilsystem med 82mm djupet med avrundad form på utsidan som ger fönstret en förfinad och elegant design.
 • Fönstret kännetecknas av mycket goda parametrar på thermoisolering och är därför ideal lösning för energisnåla och  passiva hus. U-värde är som följer:
  • Uw = 0,6 W/(kvm K)* för fönster med förstärkning av glasfiber
  • Uw = 0,79 W/(kvm K)* för fönster med stålarmering
  • U-värde på ramen Uf = 0,9 W/(kvm K)
 • Stålarmering eller glasfiberförstärkning garanterar fönstrets hållbarhet och styvhet.
 • Perfekta ljudegenskaper med ljuddämpning på Rw= 32-35 dB.
 • Nytänkande i fråga om energisnåla tätningslösningar. IGLO ENERGY är utrustat med tre tätningslister. Förutom EPDM tätningslister på profilens in- och utsida, används det ytterliggare centrala tätningslisten gjord av skummad EPDM, något som garanterar perfekta paramertrar på luftpermeabilitet, regntäthet och säkerhet mot vindlast. Den nya tätnigslisten, tillgänglig endast hos DRUTEX, omfattas av patentansökan och är den första lösningen av denna typ i världen.
 • Lätta glaspaket med perfekta värmegenomgångskoefficient  möjliggör tillverkning av olikartade förnsterkonstruktioner.
 • Markandens modernaste beslag MACO MULTI MATIC KS med två tappar i.S (intelligente Sicherheit – intelligent skydd) garanterar högsta klass av säkerhet och utgör skydd mot inbrott.
 • Valmöjlighet av 27 kulörer i Renolit paletten.
 • Fina aluminium handtagen med mjuk form betonar profilens moderna design.
 • Skönhet och estetik. Sammansättning av avancerade, enrgisnåla lösningar och utmärkt fin stil. Det är en ny produkt riktad till krävande kunder som letar efter DE BÄSTA FÖNSTREN.

 

*för fönster med måtten 1230mm x1480mm (glas Ug = 0,3 W/(kvm K) med varm kant, förstärkning av glasfiber). I enlighet med CSIs undersökning i Tjeckien.

IGLO ENERGY – treglaspaket som standardlösning

 • Standardglaspaket består av två 4mm termofloat glas (mjukskikt), 18mm distansram i stål och 4mm float glas. Utrymme mellan glasrutor är fylld med argongas för att förbättra värmegenomgångskoefficient. I vårt erbjudande finns det två-, tre- och fyraglaspaket med maximala djupet 48mm, Ug=0,5 W/(kvm K).
 • Som tillval kan man beställa nya generationens glaspaket utrustat med glas med lågemissionslager, u-värde på Ug=0,3 W/(kvm K).
 • Dessutom finns det möjlighet av individuellt tillval av glaspaket beroende på kundens önskemål i fråga om ljuddämpning, solinstrålning eller inbrottsskydd. DRUTEX erbjuder följande glastyper: float, stopsol, reflektfloat, ornamentglas, säkerhetssglas, inbrottssäkertglas.

MACO MULTI MATIC KS beslag

MACO MULTI MATIC KS beslag med två inbrottssäkra tappar på fönstrets omkrets förhindrar inbrott samt gör det möjligt att justera fönstrets täthet. Silber-Look skiktet och linjära fördjupningar i bågens bultar samt dolda gångjärn kännetecknas av perfekt estetik. Inbrottssäker klass RC 2N är tillgänglig som tillval. Beslag är försett med en spärr för felaktigt handtagsläge samt lyftanordning för fönsterbågen som garanterar att fönsterbågen lyfts till rätt position och stängs med lätthet.

På grund av tillämpat beslag har fönstret följande funktioner:

 • Underhängt fönster (kipp/vädringsfunktion) – fönster med kipp funktion kan på kundens begär utrustas med ytterliggare inbrottsskyddande krok.
 • Sidohängt fönster (dreh funktion) – förutom standard öppningsfunktion underlättar det stängning av fönster tack vare lyftare av fönsterbladet, något som förbättrar användarkomfort.  Beslag är försett i standard med två inbrottssäkra tappar på fönstrets omkrets, dessutom har det full justering i tre ytor, något som möljiggör rätt placering av bladet. Justering av krokar möjliggör korrigering av täthet mellan bladet och ramen.
 • Sidohängt fönster med vädringsfunktion (dreh-kipp funktion) – är utrustat med nyaste lösning, nämligen mikrovädring, 10-13 mm öppning, något som möjliggör luftväxling; lyftare av bladet som underlättar stängning av fönster, en spärr för felaktig handtagsläge.

Läs mer i tillverkarens egna broschyr