GDPR

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

Hur behandlar Rekpol Fönster mina personuppgifter?

Från och med den 25. maj 2018 ska nya regler för hantering av personuppgifter tillämpas. Dataskyddsförordningen (GDPR) ska starkt påverka hur alla aktörer som hanterar personuppgifter fungerar. Med tanke på ovanstående vill vi informera att på grund av de nya reglerna är Rekpol Fönster personsuppgiftsansvarig. Detta innebär att vi ansvarar för personuppgifternas säkra användning i enlighet med avtalet och gällande lag.

Följaktligen har Rekpol Fönster vidtagit ett antal åtgärder för att anpassa vår verksamhet till den nya Dataskyddsförordningens krav.
Information om hantering av personuppgifter:

I. Rekpol Fönster är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna ska hanteras både elektroniskt och manuellt i försäljnings- samt marknadsföringssyfte;

II. personuppgifterna anges frivilligt;

III. uppgifterna lämnas ej till andra aktörer, förutom de berättigade enligt lag;

IV. du har rätt att ha tillgång till dina personuppgifter, att ändra dem, att ta bort dem eller att flytta dem till ett annat ställe;

V. du har rätt att begränsa eller motstå hantering av dina personuppgifter;

VI. du har rätt att väcka talan till ordförande på Myndighet för personuppgiftsskydd ifall du känner att hanteringen av personuppgifter överträder lagstadgade regler.

Dina personuppgifter hanteras i affärskommunikationssyfte, inkl. även marknadsföring, och kan lämnas till bolag som samarbetar med Rekpol Fönster i beställnings- och leveransprocessen. Hanteringen upphörs först när samtycket återkallas. Ifall du inte vill ge ditt samtycke till vidare hantering av personuppgifter, ber vi skicka sådant besked via e-post: rekpol@rekpol.se

Den nya personuppgiftspolicyn ska tillämpas den 25. maj 2018.

Hitta till oss

Vi har en butik i Kalmar där du kan se exempel på våra fönster, prata med oss, få gratis tips och råd om vad man ska tänka på vid val av fönster.
Adress: Franska vägen 9
393 56 Kalmar
Öppettider
Måndag 10.00 – 14.00
Onsdag 14.00 – 18.00
Hjärtligt välkomna!

Intresserad? Beställ dina PVC fönster nu.

Kontakta oss

Mailarekpol@rekpol.se
Ring0732 600 498
BesökFranska vägen 9
393 56 Kalmar

Rekpol Fönster. Innehar f-skattsedel. Org. nr: 969728-0056