Fönster 2-luft

Spana ut över din trädgård och låt det naturliga ljuset flöda in i ditt hem. Rekpols 2-luft-fönster i ditt hem är en modern och underhållsfri lösning. Välj vilka modeller som passar till ditt hem och anpassa dessa efter dina preferenser. Vi hjälper dig genom hela processen, från tanke till montering!

2-luft fönster dreh/kipp-fix

Vänster fönsterbåge kan öppnas inåt som vanligt sidohängt fönster, samma båge kan dessutom öppnas i överkant.

 • 2-luft fönster med mittstolpe
 • Vänstersektion kan öppnas som sidohängd och i överkant (dreh/kipp)
 • Högersektion är fast utan båge (fix), glasad direkt i karm
 • Dimensioner mellan 800 – 3000mm i bredd och 400 – 1700mm i höjd

2-luft fönster fix-dreh/kipp

Fönster har höger fönsterbåge som kan öppnas innåt som vanligt sidohängt fönster, samma båge kan dessutom öppnas i överkant.

 • 2-luft fönster med mittstolpe
 • Högersektion kan öppnas som sidohängt och i överkant (dreh/kipp)
 • Vänstersektion är fast utan båge (fix), glasad direkt i karm
 • Öppningsbara sektionen öppnas inåt
 • Dimensioner mellan 800 – 3000mm i bredd och 400 – 1700mm i höjd

2-luft fönster dreh-dreh/kipp

Fönster med två separata fönsterblad samt en mittstolpe som delar karmen. Högerdelen av fönsterbladen har dreh-kipp funktion.

 • 2-luft-fönster
 • Mittstolpe där högersektionen kan öppnas både som sidohängd (dreh) och i överkant (kipp)
 • Vänstersektionen öppnas bara som sidohängt (dreh)
 • Båda sektionerna öppnas inåt
 • Dimensioner mellan 800 – 2800mm i bredd och 400 – 1700mm i höjd

2-luft fönster dreh/kipp-dreh

Detta 2-luft-fönster har två separata fönsterblad samt en mittstolpe som delar karmen. Vänsterdelen av fönsterbladen är utrustad med dreh-kipp.

 • 2-luftsfönster
 • Mittstolpe där vänster sektion kan öppnas både som sidohängt (dreh) och i överkant (kipp)
 • Högersektion öppnas bara som sidohängt (dreh)
 • Både sektionerna öppnas inåt
 • Dimensioner mellan 800 – 2800mm i bred och 400 – 1700mm i höjd

2-luft fönster dreh/kipp-dreh/kipp

Fönster med två separata fönsterblad samt en mittstople som delar karmen. Båda fönsterbladen har dreh-kipp funktion. 2-luftsfönster med mittstolpe där både höger och vänster sektion kan öppnas som sidohängt och i överkant (dreh/kipp).

 • Båda sektionerna öppnas inåt
 • Dimensioner mellan 800 – 2800mm i bredd och 400 – 1700mm i höjd

Observera att modulmått minskas med 20mm på bredd x höjd. T.ex. 10 x 10 = 980mm x 980mm